Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu box western 1TB hư đầu đọc chứa nhiều dữ liệu công ty cho em Song

Cứu dữ liệu box western 1TB hư đầu đọc chứa nhiều dữ liệu công ty cho em Song. Em Song đã mang một số nơi nhưng không can thiệp không thành công hoặc giá quá cao. Thiên Tân có đầy đủ thiết bị hiện đại nhất chỉ chưa đến 1 ngày đã cứu dữ liệu toàn bộ ổ 1TB cho em Song mà không thiếu 1 file nào.

Cứu dữ liệu cho em Song

Cứu dữ liệu cho em Song

Posted in khách hàng