Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu box seagate 1TB bị rớt cho Partner của Thiên Tân ở Phan Thiết ngày 21/6/2017

Cứu dữ liệu box seagate 1TB bị rớt cho Partner của Thiên Tân ở Phan Thiết ngày 21/6/2017. Theo như mô tả ban đầu của anh Việt thì khách hàng làm rớt ổ cứng.

Thiên Tân bung ổ cứng kiểm tra trong phòng sạch ổ cứng có 4 đầu đọc đã bị hư 3, qua kiểm tra bằng máy soi 2 mâm đĩa không bị ảnh hưởng gì khả năng thay đầu đọc thành công rất cao.

Sau hơn 20 phút thay đầu đọc ổ cứng của anh Việt đã detect, quá trình xuất dữ liệu tốt không gặp bad sector.

Toàn bộ quá trình thay đầu đọc, cứu dữ liệu box seagate 1TB của anh Việt hết 1 ngày với 500GB dữ liệu.

Cứu dữ liệu box Seagate 1TB

Cứu dữ liệu box Seagate 1TB

Posted in khách hàng