Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu Box samsung 320GB lỗi đầu đọc cho công ty Teco Việt Nam ngày 14/4/2017

Cứu dữ liệu Box samsung 320GB lỗi đầu đọc cho công ty TNHH điện cơ Teco Việt Nam – KCN Long Thành, Đồng Nai ngày 14/4/2017. Công ty Teco gửi hàng qua nhà xe, vừa nhận được Thiên Tân tiến hành kiểm tra ngay, đây là dòng ổ cứng đã rất cũ của samsung tuy nhiên Thiên Tân vẫn có sẵn đầu đọc để thay thế. Sau khi thay đầu đọc ổ cứng của TECO detect và 5GB dữ liệu word, excell, pdf của Teco được lấy ra hết trong ngày.

Cứu dữ liệu Teco Việt Nam

Cứu dữ liệu Teco Việt Nam

Posted in khách hàng