Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu 100% trong ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho trung tâm văn hóa Hóc Môn 8/5/2017

Cứu dữ liệu 100% trong ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho trung tâm văn hóa Hóc Môn – 48 Bà Triệu, TT Hóc Môn 8/5/2017. Thiên Tân tiến hành thay đầu đọc trong phòng sạch mất hơn 30 phút sau đó xuất dữ liệu bằng tool pc3000 mất hơn 2h. Toàn bộ dữ liệu của TTVH Hóc Môn được chép sang ổ cứng mới và được giao cho TTVH Hóc Môn ngay trong ngày.

ổ cứng TTVH Hóc Môn

ổ cứng TTVH Hóc Môn

Posted in khách hàng