Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Samsung 160GB cho anh Huy ngày 2/1/2018

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Samsung 160GB cho anh Huy ngày 2/1/2018.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Samsung 500GB lỗi firmware cho công ty Phước Anh ngày 2/1/2018

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Samsung 500GB lỗi firmware cho công ty Phước Anh ngày 2/1/2018.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Hitachi 500GB hư đầu đọc cho anh Nhiên ngày 1/1/2018

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Hitachi 500GB hư đầu đọc cho anh Nhiên ngày 1/1/2018.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh Ổ cứng Samsung 80GB hư đầu đọc ngày 1/1/2018

Cứu dữ liệu nhanh Ổ cứng Samsung 80GB hư đầu đọc ngày 1/1/2018.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh cho anh Quang ổ cứng western 500GB ngày 3/12/2017

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh cho anh Quang ổ cứng western 500GB ngày 3/12/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu box western 1TB lỗi đầu đọc cho anh Dương – Hà Nội ngày 3/12/2017

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu box western 1TB lỗi đầu đọc cho anh Dương – Hà Nội ngày 3/12/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB dòng mới bị lỗi firmware cho anh Nguyên 2/12/2017

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB dòng mới bị lỗi firmware cho anh Nguyên 2/12/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB cho anh Biên – Hưng Yên 2/12/2017

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB cho anh Biên – Hưng Yên 2/12/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 160GB lỗi đầu đọc cho anh bảo ngày 1/12/2017

Cứu dữ liêu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 160GB lỗi đầu đọc cho anh bảo ngày 1/12/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho anh Tú 1/12/2017

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho anh Tú 1/12/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB hư đầu đọc cho chị Cơ ngày 15/11/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB hư đầu đọc cho chị Cơ ngày 15/11/2017.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị bad sector cho anh Tú ngày 14/11/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị bad sector cho anh Tú ngày 14/11/2017.

Posted in khách hàng