Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB hư đầu đọc cho anh Khiêm đã bị can thiệp ngày 6/10/2016

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB hư đầu đọc cho anh Khiêm đã bị can thiệp ngày 6/10/2016. Ổ cứng của anh Khiêm đã mang qua 1 trung tâm cứu dữ liệu khác nhưng không thành công và được

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu Server Raid 5 X 3 HDD SCSI 146GB cho công ty may Minh Hoàng – Quận 12 ngày 5/10/2016

cứu dữ liệu server

Cứu dữ liệu Server Raid 5 X 3 HDD SCSI 146GB cho công ty may Minh Hoàng – Quận 12 ngày 5/10/2016. Thiên Tân nhận 3 ổ cứng của công ty Minh Hoàng trong tình trạng mất Raid, ổ cứng số

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu Server Raid 5 X 3 HDD western 500GB mất Raid cho anh Viễn ngày 5/10/2016

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu Server Raid 5 X 3 HDD western 500GB mất Raid cho anh Viễn ngày 5/10/2016. Trong 3 ổ của anh Viễn có 2 ổ bị bad sector, Thiên Tân tiến hành map image cho 2 ổ mất

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 200GB dòng 1.8inches cho anh Hùng 0937 664 96X ngày 4/10/2016

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 200GB dòng 1.8inches cho anh Hùng 0937 664 96X ngày 4/10/2016. Ổ cứng của anh Hùng bị bad sector, dữ liệu kế toán của công ty anh Hùng cần cứu gấp để làm việc.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB hư đầu đọc cho anh Lộc 0983 647 47X ngày 3/10/2016

phục hồi dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB hư đầu đọc cho anh Lộc 0983 647 47X ngày 3/10/2016. Dữ liệu anh Lộc cần lấy là những file pst có dung lượng rất lớn. Thiên Tân bung ổ cứng và thay

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB chết đầu đọc cho anh Hồng Minh – Bạc Liêu ngày 3/10/2016

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB chết đầu đọc cho anh Hồng Minh – Bạc Liêu ngày 3/10/2016. Ngay khi nhận được ổ cứng từ anh Minh , Thiên Tân đã cấp nguồn để Test, ổ cứng kêu lạch

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu box western 1TB hư đầu đọc đã bị can thiệp cho anh Thiện ngày 2/10/2016

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu box western 1TB hư đầu đọc đã bị can thiệp cho anh Thiện ngày 2/10/2016. Anh Thiện đã mang qua 1 số trung tâm và bị bung nhưng không cứu thành công. Sau khi Thiên Tâng bung

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB bị chết Rom cho anh Tào 0989 211 07X ngày 1/10/2016

lấy lại dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB bị chết Rom cho anh Tào 0989 211 07X ngày 1/10/2016. Thiên Tân dùng tool SPR của dolphin để Generate rom. Sau 5 phút Generate và ghi lại rom ổ cứng đã detect.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bị bad sector nặng cho anh Hiển ngày 30/9/2016

phuc hoi du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bị bad sector nặng cho anh Hiển ngày 30/9/2016. Anh Hiển mang ổ cứng tới Thiên Tân trọng tình trạng máy ko nhận ổ cứng, sau khi Thiên Tân kiểm tra ổ cứng

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng hư đầu đọc western 500GB cho anh Văn 0163 812 016X ngày 29/9/2016

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng hư đầu đọc western 500GB cho anh Văn 0163 812 016X ngày 29/9/2016. Anh Văn làm ở Vinagame, dữ liệu là những dự án game của công ty. Sau khi thay đầu đọc trong phòng

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 80GB chết đầu đọc cho trường THCS Vị Thanh – Vị Thủy – Hậu Giang ngày 28/9/2016

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 80GB chết đầu đọc cho trường THCS Vị Thanh – Vị Thủy – Hậu Giang ngày 28/9/2016. Dữ liệu cần cứu là văn bản lưu trữ nhiều năm của trường Vị Thanh. Thiên Tân

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB chết đầu đọc cho anh Thiên 0938 410 42X ngày 27/9/2016

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB chết đầu đọc cho anh Thiên 0938 410 42X ngày 27/9/2016. Ổ cứng của anh Thiên hư đầu đọc không rõ nguyên nhân, Thiên Tân bung ổ cứng kiểm tra 1 trong 2

Posted in khách hàng