Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bad sector nặng cho anh Hiển 0933 467 74X ngày 26/9/2016

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bad sector nặng cho anh Hiển 0933 467 74X ngày 26/9/2016. Ổ cứng của anh Hiển chứa nhiều file dữ liệu quan trọng. Thiên Tân fix bằng tools pc3000 nhưng ổ cứng vẫn

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu file mail Outlook PST trong ổ cứng Seagate 500GB cho anh Thành ngày 25/9/2016

cuu du lieu

Cứu dữ liệu file mail Outlook PST trong ổ cứng Seagate 500GB cho anh Thành ngày 25/9/2016. Do ổ cứng bị Bad Sector nên file mail anh Thành không mở ra được. Thiên Tân Fix bad sector sau đó phục

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 80GB lỗi firmware cho anh Trung 0907 291 66X ngày 24/9/2016

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 80GB lỗi firmware cho anh Trung 0907 291 66X ngày 24/9/2016. Anh Trung mang ổ cứng từ Mỹ Tho lên để cứu dữ liệu, ổ cứng vẫn quay bình thường nhưng không nhận. Thiên

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba mỏng 500GB hư đầu đọc cho anh Thành ngày 22/9/2016

ổ cứng chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba mỏng 500GB hư đầu đọc cho anh Thành ngày 22/9/2016. Ổ cứng của anh Thành nằm trong máy Laptop Lenovo. Ổ cứng kêu lạch cạch khi cấp nguồn. Thiên Tân đã bung ổ cứng

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu máy Mac Mini bị mất phân vùng cho anh Lợi 0909 935 33X ngày 22/9/2016

cứu dữ liệu MAC

Cứu dữ liệu máy Mac Mini bị mất phân vùng cho anh Lợi 0909 935 33X ngày 22/9/2016. Anh lợi mang trực tiếp máy mac mini từ An Giang lên Thiên Tân để cứu dữ liệu. Máy Mac của anh

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi firmware và bad sector cho công ty Quảng Cáo HDLED Mỹ Phước ngày 21/9/2016

phục hồi dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi firmware và bad sector cho công ty Quảng Cáo HDLED Mỹ Phước ngày 21/9/2016. Ổ cứng của công ty HDLED là ổ cứng Seagate 1TB dòng 7200.11, đây là dòng ổ cứng thường xuyên

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB bad nặng cho anh Tuyền – Long An ngày 21/9/2016

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB bad nặng cho anh Tuyền – Long An ngày 21/9/2016. Ổ cứng của anh Tuyền bị bad nặng không nhìn thấy phân vùng. Thiên Tân tiến hành build Image bằng PC3000 mất gần

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB chết đầu đọc cho anh Hòa 0909 132 96X ngày 20/9/2016

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB chết đầu đọc cho anh Hòa 0909 132 96X ngày 20/9/2016. Dữ liệu công ty quảng cáo của anh Hòa lưu trữ danh sách khách hàng và tài liệu khoảng 100GB. Sau khi

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu chờ lấy ngay ổ cứng western 320GB bad sector cho anh Tú ngày 20/9/2016

cuu du lieu chờ lấy ngay

Cứu dữ liệu chờ lấy ngay ổ cứng western 320GB bad sector cho anh Tú ngày 20/9/2016. Ổ cứng của anh Tú bị bad Sector, dung lượng dữ liệu cần lấy của anh Tú khoảng 50GB. Thiên Tân dùng tool

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho trường THCS Hưng Long – Bình Chánh ngày 19/9/2016

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho trường THCS Hưng Long – Bình Chánh ngày 19/9/2016. Thiên Tân dùng tool SRP của Dolphin fix trong vòng 15 phút. Toàn bộ dữ liệu của trường Hưng Long

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu NAS QNAP 4HDD western 4TB mất phân vùng cho công ty TNHH NTT Vietnam ngày 19/9/2016

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu NAS QNAP 4HDD western 4TB mất phân vùng cho công ty TNHH thông tin NTT Vietnam – Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Q1 ngày 19/9/016. NAS của công ty NTT chạy raid 5 bị

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị kiến chui làm hư đầu đọc cho anh Tùng ngày 18/9/2016

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị kiến chui làm hư đầu đọc cho anh Tùng ngày 18/9/2016. Thiên Tân bung ổ cứng vệ sinh toàn bộ mâm đĩa và đầu đọc trong phòng sạch. Sau hơn 30 phút

Posted in khách hàng