Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu ổ cứng western 3TB bị bad sector nặng cho anh Tân 090949092X ngày 4/1/2016

Cứu dữ liệu ổ cứng western 3TB bị bad sector nặng cho anh Tân 09 09 49 09 2X ngày 4/1/2016. Ổ cứng của anh Tân bị bad khá nặng, một số module bị lỗi Thiên Tân đã copy từ

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu box Seagate 4TB lỗi firmware cho anh Châu 0938 793 00X ngày 3/1/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu box Seagate 4TB lỗi firmware cho anh Châu 0938 793 00X ngày 3/1/2017. Ổ cứng của anh Châu bị locked Port nên muốn fix lỗi firmware phải mở Port. Thiên Tân dùng tool PC3000 để mở Port

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu NAS Lacie chạy Raid 0 X 4HDD SEAGATE 3tb cho thành đoàn TPHCM ngày 3/1/2017

cuu du lieu

Phục hồi dữ liệu NAS Lacie chạy Raid 0 X 4HDD SEAGATE 3tb cho thành đoàn TPHCM ngày 3/1/2016. Trong số 4 ổ có 1 ổ số 3 bị lỗi không đọc được trên NAS báo lỗi màu đỏ. Thiên

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho văn phòng tỉnh ủy An Giang ngày 28/12/2016

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho văn phòng tỉnh ủy An Giang ngày 28/12/2016. Văn Phòng tỉnh ủy An Giang đã làm nhiều lần tại Thiên Tân nên quá trình trao đổi công việc diễn

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware cho anh Ân 0912 250 03X ngày 27/12/2016

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware cho anh Ân 0912 250 03X ngày 27/12/2016. Ổ cứng của anh Ân khhi cấp nguồn quay êm nhưng không detect. Thiên Tân dùng tool PC3000(hỗ trợ one click) để xử

Posted in khách hàng

Phục hồi toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi đầu đọc cho UBND huyện Tri Tôn ngày 26/12/2016

cuu du lieu

Phục hồi toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi đầu đọc cho UBND huyện Tri Tôn – An Giang ngày 26/12/2016. Dữ liệu chủ yếu là văn bản nên chỉ khoảng 20GB. Thiên Tân phục hồi

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB đã bị nơi khác trả về cho anh Thi ngày 26/12/2016

Cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB đã bị nơi khác trả về cho anh Thi ngày 26/12/2016. Ổ cứng của anh Thi chứa 250GB dữ liệu hình ảnh, anh mang qua 1 công ty cứu dữ liệu nhưng không

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bad sector nặng cho anh Minh ngày 26/12/2016

Cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bad sector nặng cho anh Minh ngày 26/12/2016. Ổ cứng của anh Minh chỉ view được một số ít sector, qua kiểm tra Thiên Tân xác định sector bị bad logic chứ không

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB lỗi firmware cho anh Diện 0938 820 65X ngày 25/12/2016

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB lỗi firmware cho anh Diện 0938 820 65X ngày 25/12/2016. Đây là dòng ổ cứng mới của Seagate và có tính năng Port Locked. Thiên Tân có tool PC3000 với bản cập nhật

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi đầu đọc Seagate 160GB cho anh Vinh 0906 896 78X ngày 25/12/2016

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi đầu đọc Seagate 160GB cho anh Vinh 0906 896 78X ngày 25/12/2016. Ổ cứng của anh Vinh khi cấp nguồn kêu lọc cọc đây chính là lỗi hư đầu đọc. Bằng kinh nghiệm lâu

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Seagate 320GB lỗi firmware cho công ty Trí Thanh ngày 25/12/2016

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Seagate 320GB lỗi firmware cho công ty Trí Thanh – Lấp Vò, Đồng Tháp ngày 25/12/2016. Công ty cử nhân viên mang tới Thiên Tân, do dữ liệu cần gấp nên Thiên Tân tiến

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài 320GB bị bad và format cho trường Phạm Ngọc Thạch ngày 24/12/2016

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài 320GB bị bad và format cho Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch ngày 24/12/2016. Ổ cứng Toshiba 320GB của Nhà Trường ban đầu bị bad đòi format nhưng nhân viên không biết đã bấm

Posted in khách hàng