Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Samsung 250GB bị kiến chui cho anh Thành 4/11/2017

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Samsung 250GB bị kiến chui cho anh Thành 4/11/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 30GB loại 1.8IN cho anh Hiền ngày 3/11/2017

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 30GB loại 1.8IN cho anh Hiền ngày 3/11/2017.  

Posted in khách hàng

cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagte 250GB lỗi firmware cho anh Thuỳ – Cần Thơ ngày 3/11/2017

cứu dữ liệu nhanh

cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagte 250GB lỗi firmware cho anh Thuỳ – Cần Thơ ngày 3/11/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 1TB dòng mới bị hư dầu đọc cho anh Thành ngày 2/11/2017

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 1TB dòng mới bị hư dầu đọc cho anh Thành ngày 2/11/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu box western hư dầu đọc cho anh Hanh – Phú Yên ngày 1/11/2017

Cứu dữ liệu box western hư dầu đọc cho anh Hanh – Phú Yên ngày 1/11/2017.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB cho anh Hoà – Bắc Cạn ngày 24/10/2017

cứu dữ liệu ổ cứng Samsung

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB cho anh Hoà – Bắc Cạn ngày 24/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho anh Hùng ngày 23/10/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho anh Hùng ngày 23/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate lỗi firmware cho anh Trí ngày 23/10/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate lỗi firmware cho anh Trí ngày 23/10/2017.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi firmware cho anh Dương – Dak Nông ngày 22/10/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi firmware cho anh Dương – Dak Nông ngày 22/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng renew western 250GB cho anh Hậu ngày 22/10/2017

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng renew western 250GB cho anh Hậu ngày 22/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng gắn ngoài western 1TB hư đầu đọc cho anh Minh ngày 21/10/2017

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng gắn ngoài western 1TB hư đầu đọc cho anh Minh ngày 21/10/2017.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 120GB hư đầu đọc cho chị Nhung ngày 20/10/2017

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 120GB hư đầu đọc cho chị Nhung ngày 20/10/2017.

Posted in khách hàng