Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho anh Tú 1/12/2017

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho anh Tú 1/12/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB hư đầu đọc cho chị Cơ ngày 15/11/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB hư đầu đọc cho chị Cơ ngày 15/11/2017.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị bad sector cho anh Tú ngày 14/11/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị bad sector cho anh Tú ngày 14/11/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị ngập nước cho anh Dũng – Nha Trang 13/11/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị ngập nước cho anh Dũng – Nha Trang 13/11/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 1TB hư đầu đọc cho anh Hoài ngày 12/11/2017

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 1TB hư đầu đọc cho anh Hoài ngày 12/11/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 500GB latop lỗi firmware ngày 11/11/2017

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 500GB latop lỗi firmware ngày 11/11/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ western 160GB cho chị Chi ngày 10/11/2017

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ western 160GB cho chị Chi 10/11/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB sshd cháy board cho anh Tuấn 9/11/2017

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB sshd cháy board cho anh Tuấn 9/11/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng laptop 60GB bị bad sector cho anh Quốc Đại 8/11/2017

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng laptop 60GB bị bad sector cho anh Quốc Đại 8/11/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 320GB lỗi firmware cho anh Huy 7/11/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 320GB lỗi firmware cho anh Huy 7/11/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng máy quay phim hư đầu đọc cho anh Hiền 6/11/2017

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng máy quay phim hư đầu đọc cho anh Hiền 6/11/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB hư dầu đọc cho anh Thảo ngày 5/11/2017

cuu du lieu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB hư dầu đọc cho anh Thảo ngày 5/11/2017.

Posted in khách hàng