Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB bị chết Rom cho anh Tào 0989 211 07X ngày 1/10/2016

lấy lại dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB bị chết Rom cho anh Tào 0989 211 07X ngày 1/10/2016. Thiên Tân dùng tool SPR của dolphin để Generate rom. Sau 5 phút Generate và ghi lại rom ổ cứng đã detect.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bị bad sector nặng cho anh Hiển ngày 30/9/2016

phuc hoi du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bị bad sector nặng cho anh Hiển ngày 30/9/2016. Anh Hiển mang ổ cứng tới Thiên Tân trọng tình trạng máy ko nhận ổ cứng, sau khi Thiên Tân kiểm tra ổ cứng

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng hư đầu đọc western 500GB cho anh Văn 0163 812 016X ngày 29/9/2016

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng hư đầu đọc western 500GB cho anh Văn 0163 812 016X ngày 29/9/2016. Anh Văn làm ở Vinagame, dữ liệu là những dự án game của công ty. Sau khi thay đầu đọc trong phòng

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 80GB chết đầu đọc cho trường THCS Vị Thanh – Vị Thủy – Hậu Giang ngày 28/9/2016

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 80GB chết đầu đọc cho trường THCS Vị Thanh – Vị Thủy – Hậu Giang ngày 28/9/2016. Dữ liệu cần cứu là văn bản lưu trữ nhiều năm của trường Vị Thanh. Thiên Tân

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB chết đầu đọc cho anh Thiên 0938 410 42X ngày 27/9/2016

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB chết đầu đọc cho anh Thiên 0938 410 42X ngày 27/9/2016. Ổ cứng của anh Thiên hư đầu đọc không rõ nguyên nhân, Thiên Tân bung ổ cứng kiểm tra 1 trong 2

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bad sector nặng cho anh Hiển 0933 467 74X ngày 26/9/2016

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bad sector nặng cho anh Hiển 0933 467 74X ngày 26/9/2016. Ổ cứng của anh Hiển chứa nhiều file dữ liệu quan trọng. Thiên Tân fix bằng tools pc3000 nhưng ổ cứng vẫn

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu file mail Outlook PST trong ổ cứng Seagate 500GB cho anh Thành ngày 25/9/2016

cuu du lieu

Cứu dữ liệu file mail Outlook PST trong ổ cứng Seagate 500GB cho anh Thành ngày 25/9/2016. Do ổ cứng bị Bad Sector nên file mail anh Thành không mở ra được. Thiên Tân Fix bad sector sau đó phục

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 80GB lỗi firmware cho anh Trung 0907 291 66X ngày 24/9/2016

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 80GB lỗi firmware cho anh Trung 0907 291 66X ngày 24/9/2016. Anh Trung mang ổ cứng từ Mỹ Tho lên để cứu dữ liệu, ổ cứng vẫn quay bình thường nhưng không nhận. Thiên

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba mỏng 500GB hư đầu đọc cho anh Thành ngày 22/9/2016

ổ cứng chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba mỏng 500GB hư đầu đọc cho anh Thành ngày 22/9/2016. Ổ cứng của anh Thành nằm trong máy Laptop Lenovo. Ổ cứng kêu lạch cạch khi cấp nguồn. Thiên Tân đã bung ổ cứng

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu máy Mac Mini bị mất phân vùng cho anh Lợi 0909 935 33X ngày 22/9/2016

cứu dữ liệu MAC

Cứu dữ liệu máy Mac Mini bị mất phân vùng cho anh Lợi 0909 935 33X ngày 22/9/2016. Anh lợi mang trực tiếp máy mac mini từ An Giang lên Thiên Tân để cứu dữ liệu. Máy Mac của anh

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi firmware và bad sector cho công ty Quảng Cáo HDLED Mỹ Phước ngày 21/9/2016

phục hồi dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi firmware và bad sector cho công ty Quảng Cáo HDLED Mỹ Phước ngày 21/9/2016. Ổ cứng của công ty HDLED là ổ cứng Seagate 1TB dòng 7200.11, đây là dòng ổ cứng thường xuyên

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB bad nặng cho anh Tuyền – Long An ngày 21/9/2016

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB bad nặng cho anh Tuyền – Long An ngày 21/9/2016. Ổ cứng của anh Tuyền bị bad nặng không nhìn thấy phân vùng. Thiên Tân tiến hành build Image bằng PC3000 mất gần

Posted in khách hàng