Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB lỗi bad nhiều module cho anh Đạt 25/4/2017

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB lỗi bad nhiều module cho anh Đạt 25/4/2017. Ổ cứng của anh Đạt bị bad nhiều module không detect được. Thiên Tân cắm vào box SRP để kiểm tra thì module 02, 11

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB hư đầu đọc cho anh Lộc ngày 24/4/2017

cuu du lieu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB hư đầu đọc cho anh Lộc ngày 24/4/2017. Như nhiều ổ cứng dòng Toshiba gần đây Thiên Tân nhận cứu dữ liệu ổ cứng của anh Lộc cũng bị bad đầu đọc

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Sơn ngày 23/4/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Sơn ngày 23/4/2017. Ổ cứng của anh Sơn khi cắm vào thiết bị cứu dữ liệu của Thiên Tân vẫn còn đọc được nhưng khi Thiên Tân kiểm

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu box western 500GB cho một partner của Thiên Tân tại bình phước 22/4/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu box western 500GB cho một partner của Thiên Tân tại bình phước 22/4/2017. Ổ cứng chứa toàn bộ là dữ liệu cá nhân, hình ảnh…Ổ cứng western 500GB hư đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu trong ổ

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu quan trọng ổ cứng Seagate 500GB cho anh Sang – Vĩnh Long ngày 21/4/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu quan trọng ổ cứng Seagate 500GB cho anh Sang – Vĩnh Long ngày 21/4/2017. Anh Sang gửi nhà xe tới Thiên Tân, khi Thiên Tân cấp nguồn kiểm tra ổ cứng quay êm nhưng không Ready, lỗi

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Seagate 500GB lỗi đầu đọc cho anh Phong ngày 20/4/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Seagate 500GB lỗi đầu đọc cho anh Phong ngày 20/4/2017. Anh phong có mang đi một số nơi nhưng không bên nào nhận. Sau 2 lần Thiên Tân thay đầu đọc trong phòng

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung laptop 320GB hư đầu đọc cho anh Nhật ngày 18/4/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung laptop 320GB hư đầu đọc cho anh Nhật ngày 18/4/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn rời western 1TB bị hư đầu đọc cho anh Thế ngày 17/4/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn rời western 1TB bị hư đầu đọc cho anh Thế ngày 17/4/2017. Ổ cứng của anh Thế chứa nhiều hình ảnh cá nhân lên đến hơn 500GB, sau khi thay đầu đọc ổ cứng

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320 không detect trong bios cho chị Nhàn ngày 17/4/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320 không detect trong bios cho chị Nhàn ngày 17/4/2017. Ổ cứng của chị Nhàn quay êm không có tiếng lạch cạch, cắm kiểm tra command Thiên Tân xác định ổ cứng bị lỗi

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng western 160GB blue bị hư đầu đọc cho anh Khiêm ngày 15/4/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng western 160GB blue bị hư đầu đọc cho anh Khiêm ngày 15/4/2017. Dữ liệu của anh Khiêm là dữ liệu kế toán lưu trữ nhiều năm, máy bị sốc điện hư nguồn, main, và ổ

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB hư đầu đọc cho phòng giáo dục huyện Bình Chánh ngày 15/4/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB hư đầu đọc cho phòng giáo dục huyện Bình Chánh ngày 15/4/2017. Ổ cứng hư đầu đọc của PGD Bình Chánh dữ liệu toàn bộ là word, excel nên chỉ khoảng 20GB. Thiên

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho anh Vinh – Tiền Giang ngày 14/4/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho anh Vinh – Tiền Giang ngày 14/4/2017. Anh Vinh gửi nhà xe lên Thiên Tân, do dữ liệu anh cần làm gấp nên Thiên Tân kiểm tra và đóng

Posted in khách hàng