Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB lỗi firmware cho anh Dũng ngày 11/9/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB lỗi firmware cho anh Dũng ngày 11/9/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu box transcend 1TB bị lỗi kẹt cơ cho anh Lưỡng ngày 10/9/2017

ổ cứng kẹt cơ

Cứu dữ liệu box transcend 1TB bị lỗi kẹt cơ cho anh Lưỡng ngày 10/9/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị bad cho anh Quốc ngày 9/9/2017

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị bad cho anh Quốc ngày 9/9/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu camera trong ổ cứng western 4tb cho anh Cường ngày 8/9/2017

Cứu dữ liệu camera

Cứu dữ liệu camera trong ổ cứng western 4tb cho anh Cường ngày 8/9/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB cho anh Tuấn, khách hàng Bến Tre ngày 7/9/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB cho anh Tuấn, khách hàng Bến Tre ngày 7/9/2017.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB chết đầu đọc cho anh Sơn ngày 6/9/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB chết đầu đọc cho anh Sơn ngày 6/9/2017

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu Sever Raid 5X3 HDD 146GB cho anh Chương ngày 5/9/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu Sever Raid 5X3 HDD 146GB cho anh Chương ngày 5/9/2017.

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate Laptop 500GB lỗi firmware cho anh Trí ngày 4/9/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate Laptop 500GB lỗi firmware cho anh Trí ngày 4/9/2017

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB bị lỗi firmware cho anh Công ngày 3/9/217

cuu du lieu o cung western

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB bị lỗi firmware cho anh Công ngày 3/9/217.  Ổ cứng của anh Công quay êm nhưng không Detect. Thiên Tân xử lý ổ cứng của anh Công bằng PC3000, sau khhi upload firmware

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh Server chạy 4HDD SAS 500GB bị lỗi 2 ổ cho anh Toàn ngày 2/9/2017

cứu dữ liệu server

Cứu dữ liệu nhanh Server chạy 4HDD SAS 500GB bị lỗi 2 ổ cho anh Toàn ngày 2/9/2017. Server của anh Toàn hư cách đây 2 tháng nhưng bay giờ mới cần dữ liệu nên nhờ Thiên Tân phục hồi.

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu 3 ổ cứng Seagate 500GB chạy Raid 5 cho anh Hòa – Lái Thiêu 1/9/2017

cuu du lieu server

Cứu dữ liệu 3 ổ cứng Seagate 500GB chạy Raid 5 cho anh Hòa – Lái Thiêu 1/9/2017. 2 trong tổng số 3 ổ cứng của anh Hòa bị hư đầu đọc. Thiên Tân tiến hành thay đầu đọc cho

Posted in khách hàng, khách hàng server

cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb hư đầu đọc cho anh Tuấn Anh ngày 10/5/2017

cuu du lieu

cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb hư đầu đọc cho anh Tuấn Anh ngày 10/5/2017. Ổ cứng của anh Tuấn Anh vẫn detect nhưng không thể copy dữ liệu ra được. Thiên Tân kết nối với tool pc3000 để

Posted in khách hàng